'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


'HET ENERGETISCH WERKHUIS'
Een stimulerende plek waar met aandacht wordt gewerkt aan Bewust & Heel worden.

De ware zin van het leven als mens op Aarde, is voor het overgrote deel van de mensheid nog steeds een niet begrepen en mysterieus gebeuren.

Grootste reden hiervan, is dat wij vanaf onze geboorte, onbewust en gewoonweg vergeten zijn, wie wij in essentie zijn en wat wij hier op Aarde hebben te doen. Ook droeg onvoldoende stimulans, bevestiging en motivatie vanuit onze omgeving hier aan bij.

Hierdoor gaan wij letterlijk als figuurlijk, verdwaald en gedesoriënteerd het leven in de materie en dualiteit door.

Vanuit deze onwetendheid en gestuwd door een diep innerlijk en onbegrepen verlangen, zijn onze fysieke zintuigen voornamelijk 'naar buiten gericht', op zaken die de Wereldmaatschappij ons op 'manipulatieve' wijze aanreikt, onderwijst en verkoopt.

Wij denken en hopen op deze wijze, onze onbegrepen verlangens te kunnen vervullen, te verrijken en te voeden. Helaas werkt het leven op deze wijze en vanuit deze levenshouding voor het gros van de mensheid maar tijdelijk en voor de meest hooggevoeligen, al helemaal niet!.

Zolang wij geen gehoor geven aan onze innerlijke impulsen en er geen bewuste vragen in ons oprijzen als, wie ben ik? waar kom ik vandaan? Wat heb ik hier te doen? En is er méér dan het leven wat ik nu leidt? Zullen wij feitelijk als 'blinden en doven' door het leven gaan.

Totdat wij ervaren en het besef krijgen, dat wij constant dezelfde 'rondjes' aan het draaien zijn in ons leven en te maken krijgen met, 'waarom ervaar ik dit nú alweer'? of wij ervaren een zoveelste ruwe 'wake up call' of 'al eerder meegemaakt' ervaring, die wij niet meer kunnen omzeilen en ontkennen.

Dit zou wel eens die belangrijke impuls of stuwing kunnen zijn, welke de mens in beweging zet en 'naar binnen' doet keren voor zelfreflectie en innerlijk zelfonderzoek.

En als hij dan uiteindelijk tot het besef komt, dat hij zelf de aanleiding is geweest van zijn huidige, gecreëerde levensomstandigheden, zal het geloof en vertrouwen in kracht doen groeien. Dan is de mens pas gereed, om zijn verantwoordelijkheid volledig op te eisen en zijn leven weer in beide handen te nemen en eigen koers te bevaren.

Van alle 'oude' belastingen uit het verleden, die hem altijd in een soort van 'mentale gevangenis' hebben doen vasthouden, zal hij zich gaan losmaken en bevrijden, totdat hij 'vrijheid van zijn', weer ervaart.

'Het Energetisch Werkhuis' biedt u de mogelijkheid en positieve impuls, om bewust veranderingen in uw leven aan te brengen. Ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Door bewust de oorzaak waar te nemen en deze te accepteren, is transmutatie van ieder gevolg, op alle niveaus mogelijk.

Het continue levensproces van de mens op Aarde, Bewust & Heel worden.


De Verborgen Zielskracht…

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis