'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Preventieve Voorzorg Werknemers, ZZP'ers En Zelfstandige Ondernemers

Langdurige ziekte en uitval voorkomen?

Niets is vervelender dan dat een werknemer, ZZP'er of Zelfstandige ondernemer voor langere tijd is uitgeschakeld door lichamelijke- en psychische klachten en problemen. Vaak ontstaan door overmatige en langdurige werkdruk, disbalans in de werksfeer, persoonlijke- en privéproblematiek of een schadelijke persoonlijke levensstijl.

Werkstress is de grootste oorzaak van Psychisch verzuim op het werk, met langdurig ziekteverzuim als gevolg. Er is een disbalans ontstaan in spanning en ontspanning, ofwel de balans in de energiehuishouding van de persoon is weg. Men weet niet meer hoe en waarmee men zichzelf kan opladen en waardoor onophoudelijk en uitputtend hun energie maar blijft wegstromen. Er is een grote verandering ontstaan in de werkbeleving en ervaring van vrije tijd in hun privéleven.

Wat zou u er van vinden, als u dit soort klachten en ziekteverzuim, niet één, maar liever twee stappen voor kunt zijn?. Verzuimpreventie drukt uiteindelijk altijd de ziektekosten!. Een eerste vereiste is, door alert signalen van werkstress te herkennen en hier tijdig adequate stappen in te ondernemen, zodat langdurig ziekteverzuim wordt voorkomen. De kenmerken en signalen van werkstress zal op vraag worden aangeboden.

In uw bedrijf kan er een zogenaamd periodiek spreekuur worden gehouden, voor werknemers met voorgenoemde signalen. In het eerste korte gesprek, kijk ik wat het vraagstuk is en waar ik op dat moment mee kan helpen. Indien er klachten aan het licht komen die aandacht nodig hebben, wat al in een vroeg stadium vastgesteld en behandeld kan worden, maak ik een behandelplan en zet ik de behandelwijze -zie behandelingen- daar uiteen. In overleg met de werknemer koppel ik dit terug naar de werkgever.

Na overeenstemming vind de uitvoering van de behandeling, indien mogelijk, voor de werknemer binnen uw bedrijf plaats of in mijn praktijk. Naast het spreekuur is het ook mogelijk, om direct een afspraak te maken voor een intakegesprek met aansluitende behandeling. Voorafgaand stuur ik u dan een intakeformulier ter invulling om uw vraagstuk uiteen te zetten.

Uiteraard blijft een reguliere arts altijd noodzakelijk voor een medische diagnose en mogelijke behandeling. Mijn behandelingen werken complementaire en aanvullend op lopende reguliere behandelingen.

Tarief
Particulieren: per behandelsessie €75,- inclusief btw,
voor een sessie van ca. 1 uur.
Via bedrijf: per behandelsessie €100,- exclusief btw,
voor een sessie van ca. 1 uur.

Betaling dient vooraf te geschieden.

Voor meer informatie of het maken van afspraken, kunt u contact met mij opnemen.

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis