'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Proces Begeleiding Plus Traject

In het begeleiden van uw proces, kijken we in eerste instantie samen naar u als persoon, naar uw huidige leefomstandigheden en mogelijk latent aanwezige 'obstakels', die u in het heden ervaart. De oorzaak van deze 'obstakels', betreffen over het algemeen 'negatieve' ervaringen uit het verleden of liggen soms nog verder terug, dan dat. Deze ervaringen, kunnen dan ook gelaagd liggen, wat betekent, dat er 'overlappingen en raakvlakken' zijn ontstaan in de loop der tijd, waardoor u bepaalde gebeurtenissen als 'extra zwaar' kunt ervaren en aanvoelen.

Met behulp van bewustwordingsgesprekken en energetische ondersteuning, sporen en heffen we deze blokkades bij u op. Door hier vervolgens op een andere wijze naar te leren kijken en dit te spiegelen naar uw huidige fase van leven, krijgt u een duidelijk en helder beeld, waar uw leerpunten en -mogelijkheden liggen.

Door dit bewustzijnsproces krijgt u een andere kijk op de gebeurtenissen in uw leven, waardoor u in uw huidige leven steeds beter kunt begrijpen waarom u iets doet of waarom iets gebeurt. Hierdoor hervind u uw eigen kracht weer en vindt heling op zowel psychisch, mentaal en fysiek gebied plaats.

Indien u besluit om het traject in te gaan, wordt er gezamenlijk een trajectplan gemaakt. Op basis hiervan bepalen we globaal het aantal sessies. Een sessie duurt ca. 1 uur en in de meeste gevallen is een traject van ca. 5 tot 8 sessies nodig. Tussen de sessies door is er regelmatig contact via email en zult u ook 'thuiswerk' doen, om ermee te werken en het nieuwe bewustzijn zo te laten integreren.

Belangrijk:
U hebt en behoud altijd de regie in eigen handen van uw proces. U bepaalt of u er gereed voor bent, op welke wijze u het proces wilt ingaan en wanneer u gereed bent om vervolgstappen te zetten. Verwachting en resultaat hangen nauw samen met uw eigen persoonlijke groei- en helingsproces. Ik reik u een helpende hand en bied u adviezen aan, maar het is aan u, wat u daarmee doet. Het groeiproces is voor ieder mens anders.

Tarief
Particulieren: per sessie €75,- inclusief btw, voor een sessie van ca. 1 uur. Via bedrijf: per sessie €100,- exclusief btw, voor een sessie van ca. 1 uur.

Het is na de tweede sessie voor particulieren mogelijk, om dit traject verder voort te zetten via telefoon of Skype. Betaling dient vooraf te geschieden.

Locatie
Bij mij thuis of bij uw bedrijf. In het laatste geval komen er nog reiskosten bij van €0,30 per km, buiten de gemeente Klimmen.

Voor meer informatie of het maken van afspraken, kunt u contact met mij opnemen.

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis