'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Kinderen - Ik Ben Wie Ik Ben - Plus Traject

Het begeleiden van kinderen vraagt meestal een andere benadering dan bij volwassen personen. Kinderen staan anders in het leven en leven vaak nog vanuit hun natuurlijke staat van Zijn. Ze zijn nog pril, puur en authentiek. Ze ervaren de vrijheid van geest en staan met een open houding in het leven, waarin ze speels met de stroom van leven meegaan.

Disbalans kan bij kinderen ontstaan, wanneer ze in hun interactie met een veilige omgeving, disbalans ervaren. Relatieproblemen binnen het gezin, een scheiding- of eenoudersituatie, maar ook als ze hooggevoelig zijn, traumatische situaties hebben ondergaan of beperkingen ervaren in hun groei en ontwikkeling. Dit soort situaties kunnen ten grondslag liggen, aan opvallend gedragsverandering bij uw kind.

Tijdens het oriëntatie/intake gesprek, zal duidelijk worden hoe uw kind naar zichzelf kijkt en op welk gebied het graag verandering wenst.

Ondanks een andere benadering, zal in het begeleidingstraject met dezelfde effectieve methodiek, 'Heling door BewustZijn' worden gewerkt, als bij volwassenen.
Met bewustwordingsgesprekken en ondersteunende oefeningen, sporen en heffen we eventuele blokkades op. Ik laat uw kind ervaren, dat het op een andere wijze naar zichzelf mag kijken, wat een duidelijk en helder beeld zal geven, waar zijn leerervaringen en -mogelijkheden liggen.

Indien u besluit, om uw kind het traject in te laten gaan, wordt er gezamenlijk een trajectplan gemaakt. Op basis hiervan bepalen we globaal het aantal sessies. Een sessie duurt ca. 1 uur en in de meeste gevallen, is een traject van ca. 4 tot 6 sessies nodig. Tussen de sessies door is er regelmatig contact via email en zal uw kind ook 'oefenwerk' thuis doen, om hiermee te werken en het nieuwe bewustzijn zo te laten integreren.

Tarief
Particulieren: per sessie €75,- inclusief btw, voor een sessie van ca. 1 uur.

De eerste twee sessies vinden plaats in mijn praktijk. Hierna bestaat de mogelijkheid om het traject voort te zetten via telefoon of Skype.

Voor meer informatie of het maken van afspraken, kunt u contact met mij opnemen.

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis