'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Kind & Ouder - Be-Spiegelingen - Plus Traject

Het Kind & Ouder Be-Spiegelingen traject, is ontwikkeld vanuit het 'Ik Ben Wie Ik Ben - Plus Traject'. Hier gaan we breder en dieper kijken, naar de interactie van uw kind met zijn omgeving. Want vaak ligt de oorzaak van het gedrag niet alleen bij het kind, maar ook in de onderlinge verwevenheid en beïnvloeding van uw kind met zijn omgeving.

Overgenomen gevoelens/emoties en onverwerkte gevoelens/emoties van ouder en grootouders kunnen oorzaak zijn van opvallend gedrag bij een kind. Onverwerkte emoties van een oorlogssituatie, verlies van iemand die te jong is gestorven, een ongeboren, overleden kind, een echtscheiding, een familielid, die is uitgesloten of een geval van incest of misbruik. Dat zijn gebeurtenissen met emoties, die zo enorm groot zijn, dat het jaren duurt voordat het een plek heeft in het hart. Die gevoelens kunnen jaren lang voelbaar zijn in de interactie van de één met de ander. Kinderen reageren hier heel sterk op. Opvallend gedrag van een kind, kan dus op onbewust niveau getriggerd worden, door de gevoelens en emoties, die nog steeds bij ouders of grootouders aanwezig zijn.

Een kind dat uit balans is, maakt dit inzichtelijk door:

-Agressie, maakt vaak ruzie of heeft vaak driftbuien.
-Onrust, kan niet stil zitten en heeft concentratieproblemen.
-Het kan niet goed omgaan met grenzen van zichzelf of van anderen.
-Een verminderde levensvreugde, geremd zijn en erg verlegen zijn.
-Fysieke klachten waar geen medische oorzaak voor te vinden is.
-Neiging tot verslaving met o.a. eten en gamen.
-Neiging van een verstoord eetpatroon.
-Een negatief zelfbeeld en onzeker zijn.
-Het trekt zich terug en maakt moeilijk contact.

In dit traject wordt met dezelfde effectieve methodiek, 'Heling door BewustZijn' gewerkt, als bij volwassenen. Met bewustwordingsgesprekken en ondersteunende oefeningen, sporen en heffen we eventuele blokkades op. Ik laat uw kind ervaren, dat het op een andere wijze naar zichzelf mag kijken, wat een duidelijk en helder beeld zal geven, waar zijn leerervaringen en -mogelijkheden liggen.
Indien u besluit om uw kind het traject in te laten gaan, wordt er gezamenlijk een trajectplan gemaakt. Op basis hiervan bepalen we globaal het aantal sessies. Een sessie duurt ca. 1 uur en in de meeste gevallen, is een traject van ca. 4 tot 6 sessies nodig. Tussen de sessies door is er regelmatig contact via email en zal uw kind ook 'oefenwerk' thuis doen, om hiermee te werken en het nieuwe bewustzijn zo te laten integreren.

Tarief
Particulieren: per sessie €75,- inclusief btw, voor een sessie van ca. 1 uur.

De eerste twee sessies vinden plaats in mijn praktijk. Hierna bestaat de mogelijkheid om het traject voort te zetten via telefoon of Skype.

Voor meer informatie of het maken van afspraken, kunt u contact met mij opnemen.

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis