'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Partner Relatie Transformaties

We zitten in een tijdsfase waar veel 'partner relaties' eindigen, of waar overwogen wordt, om deze te gaan beindigen. Bij anderen blijft de vraag zich herhalen en opdringen als, 'wij willen wel samen blijven, maar hoe moet het dan verder en hoe pakken wij dit aan', om vervolgens weer te verzanden in het niet doorpakken.

In iedere 'partner relatie' komt men vroeg of laat in dit soort fases terecht en wordt men als het ware gedwongen, om dieper de innerlijke vermogens en kracht aan te spreken, om de relatie tot ons zelf, als die met onze partner, onder de loep te nemen.

Diepgaande reflectie en zelfonderzoek, vergt behoorlijk veel moed en doorzettingsvermogen, om bij de kern van onze hedendaagse 'problematieken' te komen, die wij feitelijk zelf hebben gecreëerd en aangetrokken.

Waar ligt de kernoorzaak:

Wij worden geconfronteerd en uitgedaagd, om dieper in ons zelf te gaan onderzoeken, waar bepaald, terugkerend gedrag, negatieve emoties en gedragshandelingen, bewust als onbewust vandaan komen en hoe deze zijn ontstaan. Vrijwel altijd ligt de grondslag en voedingsbodem, in onze jongste levensfase vanaf de geboorte (en vorige levens) bij onze ouders. Hierna volgen meestens parallelle en soms intensere ervaringen, die bepaald ontwikkeld gedrag en karakteristieken nog meer kunnen versterken.

De leefsfeer omstandigheden en opvoeding, dragen bij aan de vorming van ons karakter, gedrag, persoonlijkheid, zelfbeeld, onze normen en waarden en visie op de wereldmaatschappij.

Wij hebben meestens niet van huis uit meegekregen of geleerd, wat de grondslag van relaties zijn, wat deze betekenen en mogelijke functie deze kunnen bekleden. Vaak wordt dit pas duidelijk, als er werkelijk een potentiële persoon in ons leven komt, waar wij een intense 'verbinding' mee ervaren.

Ervaren, leren en accepteren:

De 'partner relatie' biedt de ultieme en uitgesproken mogelijkheid, om onze 'ware natuur' het meest optimaal weer te kunnen ervaren en beter te leren kennen. Het is de ander die ons weerspiegelt wie wij werkelijk zijn. Dit kan evenzo liefdevol als confronterend worden ervaren.

In een 'partner relatie' komen vele facetten vaak uitvergroot naar voren, welke tot intense aantrekking als afstoting kan leiden. De kunst is om hier mee te leren omgaan, de 'partner relatie' te zien als een ervaring- en leerschool waar alles kan, maar niets moet. Neutraal leren waarnemen, door op een andere, ruimere denkwijze naar 'confrontaties' te kijken die je binnen de relatie ervaart.

De handdoek vroegtijdig in de ring werpen, zou eigenlijk nooit vanuit een emotionele impuls of onmacht mogen gebeuren. Het zou namelijk de 'zwakke' punten van de partner blootleggen, die nog niet in staat is om de eigen tekorten en gemis van bepaalde kwaliteiten en vaardigheden, te (h)erkennen. Acceptatie, is dan ook een van de belangrijkste bouwsteen begrippen, die de basis van een 'partner relatie' doen verstevigen.

Aspecten die wij kunnen tegenkomen en herkennen in onze partnerrelatie:

• Getraumatiseerde ervaringen (angst - onverwerkte, niet juist doorleefde gebeurtnissen)
• Emotioneel geblokkeerd (emoties zijn onvoldoende ontwikkeld)
• Angst stoornissen (onveiligheid in de basis - in zichzelf ervaren)
• Hooggevoeligheid (moeite om het Aardse bestaansleven te aanvaarden)
• Comunicatie en contact problemen (de ander niet kunnen aanvoelen, begrijpen en uiten)
• Vormen van verslaving en obsessie (vluchtgedrag, niet willen voelen)
• Interacties en confrontaties vermijden (vluchtgedrag, angst om de ander te kwetsen)
• Moeite met zelfreflectie (onvoldoende naar de eigen invloed kunnen/willen kijken)
• Beinvloeding (geen sterke basis - en persoonlijkheid)
• Persoonlijkheidsstoornissen, autisme (combinatie van bovenstaande deel-aspecten)

Waarom Partner Relatie Transformaties? :

Wij dragen bewust, maar evenzo onbewust, aspecten en kenmerken met ons mee, waaruit ons karakter, gedrag en persoonlijkheid is gevormd.

In een 'partner relatie' komen deze aspecten sterker naar voren en worden soms uitvergroot in bepaalde situaties, omdat wij ons daarin laten zien. Dit 'spiegelen' brengt altijd confrontatie met zich mee, hetgeen kan leiden tot conflicten in ons zelf (tweestrijd), als met onze partner.

Indien er een zekere balans van aanvoelen en begrijpen binnen de 'partner relatie' betaat en wij hier vrij met elkaar over kunnen praten zonder enig oordeel en respect naar elkaar toe, is dit een mooie en waardevolle basis. Het wordt echter anders, indien deze belangrijke basis er niet of onvoldoende sterk aanwezig is en wij hierover niet kunnen praten.

Om een hartsverbinding te kunnen realiseren en om deze (weer) te ervaren binnen een 'partner relatie', is het noodzaak om onze eigen 'obstakels' eerst te willen zien, om deze vervolgens te gaan neutraliseren, zodat de kwaliteit en positieve impulsen van het dagelijks leven weer diep in u voelbaar gaan worden.

Het proces van Bewust-worden, heling en groei, hoort nu eenmaal bij het leven op Aarde.

Resoneert uw hart met hetgeen hier wordt aangereikt:

Herkent u zich in bovenstaande typeringen en bent u beiden bereidt en gemotiveerd, om uw relatie te voorzien van transformerende impulsen, welke uw relatie omhoog zal stuwen naar een vernieuwend energie level?.

Wees dan vrij om mij te contacten voor een persoonlijk consultafspraak, waarin wij dan gezamenlijk uiteen gaan zetten en afstemmen, waar uw beider wensen en doelen liggen in uw 'partner relatie'. Gedurende dit gesprek zal er een 'energetische diagnose' naar voren treden, waarop de begeleiding en ondersteuning van de transformatie zal worden gebaseerd en vorm gegeven.

Dit proces kan uiteraard ook op individuele en persoonlijke basis worden aangaan, in bijvoorbeeld situaties waar de partner is overleden of met ex-partners waarin een dialoog vooralsnog niet mogelijk was.temp url 1
temp url 2

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis