'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Energetische 1 op 1 behandeling - heling

Energetische 1 op 1 behandeling - heling.
Na een gestelde energetische diagnose, vind deze behandeling plaats. Het is een uniek, ontwikkelde methode die zijn werking op vier verschillende niveaus tegelijkertijd kent en is toepasbaar op iedere mens die bewust zijn transformatie wilt aangaan. Deze behandeling werkt intensief en diep op de bewustzijnslagen en onderbewuste geest. U wordt zich bewust van programmeringen, patronen en automatismen vanwaaruit u leeft en die u bewust zult gaan neutraliseren.

Werken op de Meridiaanlijnen en -punten
De behandeling vindt al liggend en gekleed plaats op een behandeltafel. Nadat u geïnstrueerd bent en in alle rust verkeerd, wordt er gestart met het maken van energetische verbindingen en polarisatie. Vervolgens worden diverse Meridiaanlijnen stapsgewijs afgegaan, om energetische blokkades op te sporen. Iedere blokkade wordt energetisch ontladen en geneutraliseerd. Dit afgaan en opsporen neemt ongeveer driekwart van de behandelingstijd in beslag.

Na een korte intermezzo gaat de behandeling over in de energetische heling. In dit moment worden de chakra's en aura opgeschoond en gezuiverd van alle belastingen en belemmeringen, die uw welzijn negatief beïnvloeden en verstoren. Vervolgens wordt u energetisch in lijn afgestemd op de chakra-frequenties van de Aarde.

De behandeling is geheel veilig en volledig op uw uniciteit afgestemd, wat betekent, dat de energie, gedoseerd wordt aangereikt in wat u aan kunt en mag ontvangen. U heeft altijd de regie tijdens de behandeling in handen en niets zal worden geforceerd. Er wordt gewerkt vanuit een hoger gevoelscontact en -controle verbinding.

De tijdsduur van de eerste behandeling is ongeveer 2 uur. Een eventuele vervolgbehandeling vind 4 tot 5 weken later plaats. Dit kan pas een aantal dagen na de eerste behandeling in overleg met u worden beoordeeld.

Belangrijk:
Een reguliere arts en/of specialist is altijd benodigd voor het stellen van een medische diagnose en eveneens in het aanreiken van een behandelmethode. Mijn behandelingen werken complementaire en aanvullend op lopende, reguliere behandelingen.

Een Energetisch behandelaar betreft dus géén vervanger van uw reguliere huisarts en/of specialist. Raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u klachtproblemen heeft, alvorens een afspraak te maken met H.E.W.


Tarief

. Intakegesprek met eerste behandeling 120 minuten - € 150,- inclusief btw.
. Energetische vervolgbehandelingen 60 minuten - € 75,00 inclusief btw.

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis