'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Energetische massage behandeling - heling

Energetische massage-behandeling, heling van het bekken-, onderrug- en yoni gebied

Traumatische ervaringen op fysiek, geestelijk en emotioneel niveau, hooggevoeligheid, angst stoornissen, emotionele-, mentale- en psychische instabiliteit, belastingen van de zwangerschap en onvoldoende gronding, zijn vaak de oorzaak van energetische blokkades in dit gebied, welke U fysiek als pijn, verstijving, vastzitten van spieren, banden en pezen kunt ervaren. Uw levenskwaliteit en algehele welzijn wordt hierdoor sterk beïnvloed.

Na een eerder gestelde energetische diagnose, zal deze massage-behandeling gaan plaatsvinden. Het is een unieke methode die zijn werking op vier verschillende niveaus tegelijkertijd kent (mentaal, psychisch, emotioneel en het onderbewustzijn). Deze massage heeft een diepgaander en intensiever vervolg op een energetische behandeling-heling die U mogelijk eerder heeft ondergaan of U bent zover gevorderd, dat U zich kunt openstellen om op deze gebieden behandeld te worden.

U maakt vöör als na de massage-behandeling, gebruik van de badkamer waarin U zich ook kunt opfrissen en de mogelijkheid voor douchen aanwezig is.

De sfeer waarin de massage-behandeling plaatsvindt, is licht, sereen, energetisch prikkelend en rustbiedend. In deze sfeer ligt U op zachte matten en wordt U bedekt met grote handdoeken. U heeft en behoudt altijd de regie op ieder moment tijdens de massage-behandeling. Ik stem mij intuïtief op U af en communiceer indien nodig en uiteraard wanneer U daar behoefte toe voelt. Ik werk met samengestelde warme olie.

Middels subtiele bewegingen van masserende handen, wordt op intuïtieve wijze, hoogfrequente energie op Uw lichaam overgebracht (chakra's, meridiaanlijnen en -punten), waardoor energieblokkades op diverse niveaus worden opgezocht en gedeblokkeerd.

U wordt zich bewust van 'oude' patronen, -overtuigingen, -programmeringen en automatismen, vanwaaruit U leeft en die U bewust neutraliseert en transcendeert. Het is toepasbaar op een ieder die open staat en zuivering wenst op deze bewustzijnsgebieden.

Na de massage-behandeling, zult U een verhoogde bewustzijnsstaat ervaren, waarbij U de levensenergie duidelijk verbeterd door U heen zult voelen bewegen en stromen. Nazorg vind altijd in afstemming en overeenstemming met U plaats.

Deze behandeling maakt onderdeel uit van een reeks energetische behandelvormen, welke praktijk 'Het Energetisch Werkhuis' U aanreikt.

Belangrijk

Een reguliere arts en/of specialist is altijd benodigd voor het stellen van een medische diagnose en eveneens in het aanreiken van een behandelmethode. Mijn behandelingen werken complementaire en aanvullend op lopende, reguliere behandelingen.

Een Energetisch behandelaar betreft dus géén vervanger van uw reguliere huisarts en/of specialist. Raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u klachtproblemen heeft, alvorens een afspraak te maken met H.E.W.


Tarief

. Intakegesprek met eerste behandeling + 120 minuten - € 150,- inclusief btw.
. Energetische vervolgbehandelingen + 60 minuten - € 75,00 inclusief btw.

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis