'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Waarom BewustZijn En Heling?

Al vele jaren ontmoet ik mensen, die problemen ondervinden, zowel op fysiek, mentaal als op psychisch vlak. Gedreven vanuit een aangeboren passie om hen te helpen en bij te staan, heb ik dat ook vaak gedaan.

Toen ik op een gegeven moment het besef had, dat ik zelf ook nog een weg van heling en bewustwording had af te leggen, ben ik dit aangegaan. Door voornamelijk mensen te observeren en met hen in gesprek te gaan, heb ik mij steeds meer kunnen verdiepen in hun processen en toestanden, waarin zij waren vastgelopen.

De opleiding Sensi-therapie bood mij nog meer aanvullende inzichten, hoe disbalans in de mens kan ontstaan, hoe hiermee om te gaan en deze vervolgens bij de kern aan te pakken en op te lossen. Met aanvullende kennis en ervaring van Reiki, magnetiseren en energetisch helen, ben ik me verder gaan verdiepen in de 'Kwantumfysica' en 'Wet van de aantrekking'.

Dit gaf een enorme 'opening' bij mij, om voor eens en altijd af te rekenen met de gedachte, dat wij onontkoombare toestanden op onze levenspad maar eenvoudig moeten ondergaan en aanvaarden. Hierna ben ik met hele andere intenties gaan kijken en nadenken, om de relatie tussen 'menselijke problemen' en 'genezingen', directer en effectiever op elkaar af te stemmen en te verbinden.

Na uitgebreide en nodige ervaringen, is hieruit de methode ontstaan, 'Heling door BewustZijn'. Heling is breder dan genezing, men hoeft niet te genezen om te ervaren hoe het is om heel te zijn. Het kan iemand die zwaar of ongeneeslijk ziek is, inzichten geven, waardoor de ziekte of het ongemak, makkelijker te dragen zal zijn.

Ziekte is de boodschap van het onderbewustzijn, dat verandering noodzakelijk is. Heling betekent per definitie dan ook geen genezing. Voorafgaand en bij aanhoudende klachten, adviseer ik altijd eerst een arts of specialist te raadplegen. Door bewust te zijn, dat u, uw eigen wereld creëert, kunt u alle psychische en fysieke problemen neutraliseren via deze methode.

In mijn werk, hanteer ik 'Heling door BewustZijn', als rode draad in al mijn Praktijkconsulten.

Missie en Visie …
Over Mijzelf …

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis