'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


De Verborgen Zielskracht

De lotusbloem symboliseert het levenspad van de Aarde-mens, in zijn transcendentie naar zuiver bewustzijn en voltooiing van zijn kringloop als ziel op Aarde. (van lotuszaadje tot volwassen bloei).

De mens kent een 'vrije wil' en ervaart op zijn bewustzijnsniveau, zijn eigen gemaakte keuzes en diens gevolgen in de dualiteit.

Positieve en vreugdevolle momenten zal hij bejubelen en willen vasthouden, daarentegen zullen negatieve ervaringen, snel willen worden vergeten of mogelijk zelfs worden afgestoten en ontkent.

Door deze tegengestelde en volhardende bewegingen van krachten, ontstaat er een zekere disbalans in zijn psyche, welke na verloop van tijd zijn doorwerking en gevolgen heeft op zijn fysieke lichaam.

Het lotuszaadje ontkiemt onder invloed van de onzichtbare, maar voelbare levenskracht en wortelt zich diep in de modder, waarna het kiemplantje zich tot steel begint te vormen en intuïtief zijn weg door het troebele water naar helder licht weet te vinden.

Dit is exact de natuurlijke wijze en ultieme moment, waarop de geestelijke mens ontwaakt en tot besluit komt, zich te bevrijden uit zijn mentale gevangenis en zijn bewustwordingspad op te gaan.

Vanuit onwetendheid naar het bewuste zien van zijn pad, ontdoet hij zich in versneld tempo van allerlei mentale- en emotionele obstakels en andere energetische belastingen, die zijn transmutatie hierin altijd hebben doen belemmeren en vertragen.

Hierdoor keert de natuurlijke focus weer terug op de essentie van het leven en zal het energetisch hart, gestaag, doch bewust, de drang voelen zich verder opwaarts te bewegen, om uiteindelijk de dualiteit te overstijgen.

Op miraculeuze wijze, zal de boven het wateroppervlak uitgestegen lotusknop zich gaan openen en in al zijn pracht ontvouwen, zoals de mens zijn energetisch hart opent, om zijn voltooiing in heelheid en eenwording met al het Goddelijke leven, te ervaren.

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis