'Verbind jouw hart met de Aarde… en de Aarde biedt jou haar ware thuis'Proces Begeleiding in
Bewust & Heel worden


Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van H.E.W, praktijk voor Energetische heling &proces begeleiding.

Behandeling-heling:


De Energetische 1 op 1 behandeling-heling, als de wekelijkse 'Collectieve Heling, op afstand', werken complementaire en aanvullend op bestaande en lopende reguliere- als alternatieve behandelingen. Het betreft dus géén vervanging van uw reguliere huisarts en/of specialist. Raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u klachtproblemen heeft, alvorens een afspraak te maken met H.E.W.

De behandelaar verplicht zich voorafgaand aan het maken van een afspraak, de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of specialist, indien de behandeling-heling niet geëigend en /of toereikend is.

De behandelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel medische of andere voor de behandeling, belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden, zoals eerder in hierboven beschreven situaties is vermeld.

Volgt u de instructies op de website van H.E.W voor optimale ondersteuning van uw transformatie proces en eventueel aangereikte, gedocumenteerde handvatten en oefeningen. Daarnaast kunt u altijd via e-mailbericht vragen stellen over uw genoten behandeling-heling.

Iedere behandeling-heling afspraak staat op zichzelf en kan te allen tijde worden gevolgd door een tweede afspraak. Houdt er dan rekening mee, dat er vier tot vijf weken tussen de twee behandelingen in zit in verband met de energetische integratie.

De behandelaar kent geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte persoonlijke- als zakelijke gegevens (m.u.v. de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van een factuur).

Annuleringsvoorwaarden:

Telefonische gespreksconsulten / Module training / Proces begeleiding


De cliënt verplicht zich een telefonisch consult afspraak tijdig af te zeggen (minimaal 24 uur van tevoren), om mogelijk in rekening te brengen kosten te voorkomen. De afzegging (binnen 24 uur) houdt in, dat de cliënt tegelijkertijd met de afzegging, een hernieuwde afspraak maakt met voorgestelde datum.

Bij definitieve, te late afzegging, volgen er kosten. Deze bedragen 50% van het volledige consultbedrag en wordt middels een factuurcorrctie naar u terug gerestitueerd.

Voor reeds betaalde, startende of gaande trajecten 'proces begeleiding' en 'module training', geldt hetzelfde als bovenstaande, met dien verschil, dat er geen restitutie volgt. (m.u.v calamiteiten, als langdurige ziekte, overlijden,..)

Voor 'module training' geldt, dat men zich opnieuw kan inschrijven voor een eerstvolgende, aangeboden mogelijkheid.

Energetische behandeling-heling en gespreksconsulten in praktijk H.E.W

De cliënt verplicht zich een persoonlijk consult afspraak of behandeling-heling, tijdig af te zeggen (minimaal 24 uur van tevoren), om mogelijk in rekening te brengen kosten te voorkomen. De afzegging (binnen 24 uur) houdt in, dat de cliënt tegelijkertijd met de afzegging, een hernieuwde afspraak maakt met voorgestelde datum.

Bij definitieve, te late afzegging, volgen er kosten. Deze bedragen 50% van het volledige consultbedrag en wordt middels factuur naar u toegezonden.

Als datum/tijdstip van annulering, wordt de datum gehanteerd waarop H.E.W uitsluitend via telefoon of e-mailbericht haar annulering ontvangt.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht of melding van ontevredenheid, geef dit dan altijd aan. Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van H.E.W, dan kunt u dit via een e-mailbericht laten weten. Ik zal dan contact met u opnemen om dit met u te bespreken en indien van toepassing, binnen reële mogelijkheden met u oplossen.

  ©2019 Het Energetisch Werkhuis